Презентация

logo_solarlab-big

Българската компания „СОЛАРЛАБ” ООД е започнала изпълнение на Проект BG161PO003-1.1.05-0254-C0001 „Разработване на опитен образец на „Модулен електрически автомобил“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз и от националния бюджет на Република България, конкретно от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на операция 1.1.1. „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“.

прочети още

Представяне

predstaviane_main

Основни предимства:

  1. Модулност
  2. Лека конструкция
  3. Технологичност, съобразена с възможностите на българските производители
  4. Лесно обслужване
  5. Възможност за изпълнение в различни варианти – 1+1 места, 1 +3 места, 1 +1 места+товар  и др.
  6. Удобна експлоатация.

 

прочети още

Спецификации

cola-wireframeЕлектрическият автомобил е разработен на модулен принцип, чиято архитектурна система  включва няколко различни модула: ходови модули – модул на предния мост и двата модула на задния мост, акумулаторен модул и модул на кабината. Всеки един от модулите има отделна рама. Свързването на отделните рами в една обща рама на шасито се осъществява чрез разглобяеми болтови съединения. Чрез едни и същи ходови модули и модули на различни кабини могат да предложат автомобили с различно функционално предназначение – двуместен спортен (1+1 места), двуместен градски (1+1 места + багаж), четириместен градски (1+3 места + багаж), товарен (1+1 места + товарно пространство). Осигурено е различните модули да бъдат лесно сглобявани и разглобявани с цел ремонтопригодност.cola Електомобила е без скоростна кутия и диференциал с минимизиране на механичните елементи на трансмисията. Окачването на купето е конвенционално, включващо пружини и амортисьори. Електрическите силови и контролни кабели между отделните модули се присъединяват помежду си посредством механично осигурени срещу саморазединяване скоби. Купето осигурява възможност за вграждане на слънчеви панели, зареждащи акумулаторите. Контролерите, акумулаторите и суперкондензаторите са неподвижно монтирани върху рамата на акумулаторния модул, като захранват два огледално симетрични силови ходови модули с включена функция на програмируем електронен диференциал.

 

прочети още