Приложение

 Очакваният пазарен успех е предпоставен и от много широкото приложно поле на иновативния модулен електрически автомобил. Той ще намери най-широко приложение в различни релсови и нерелсови електрически и хибридни транспортни средства, а също така и в пазарно неусвоени ниши за екологичен незамърсяващ транспорт в закрити и открити пространства. Широкото приложение идва от характеристиките на модулния принцип свързани с универсалност и мултифункционалност, лесно монтиране на различен тип шасита (на принципа „сглоби си сам”), подобрени технически параметри и сравнително ниска себестойност. В различите си приложения за съществуващите пазарни сектори, той е конкурентен със своята гъвкавост: Той може да бъде двуместен или много местен, както и триколесен и много колесен, за града и за парка. Да се използва в пътни или в извън пътни условия и да има различна проходимост и ходови качества в зависимост от сглобената конфигурация.

 Имайки предвид много широкия пазарен обхват на модулния автомобил крайните клиенти могат да бъдат от най-различни категории: индивидуални, фирмени и институционални. Например освен физически лица, преки потребители могат да бъдат: общини, пощенски и куриерски компании, търговски центрове и складове, спортни игрища като: тенис кортове, голф клубове, футболни стадиони, и навсякъде където се предпочита 100% екологично чист транспорт. Уникалното на модулния принцип на задвижване на електромобила е че той може да бъде адаптиран за специализиран транспорт в закрити и полузакрити помещения на:

 • Производствени предприятия;
 • Болници;
 • Санаториуми;
 • Летища;
 • Гари;
 • Метростанции;
 • Складове;
 • Големи магазини;
 • Училища;
 • Университети;
 • Спортни зали;
 • Панаирни палати и т.н.

 За този модулен електрически автомобил има пазар и чрез индивидуални доставки на модули на краен потребител при предлагане от типа „сглоби си сам”. Така се икономисват разходите за скъпа продажбена инфраструктура от шоу-румове, търговски центрове и други подобни, които значително увеличават крайната цена за потребителя.