Презентация

logo_solarlab-big

Българската компания „СОЛАРЛАБ” ООД е започнала изпълнение на Проект BG161PO003-1.1.05-0254-C0001 „Разработване на опитен образец на „Модулен електрически автомобил“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз и от националния бюджет на Република България, конкретно от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на операция 1.1.1. „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“.

loga

Целта на eкипът на „СОЛАРЛАБ” ООД е да създаде иновативен модулен автомобил, задвижван изцяло от електричество. Подходът на фирмата се различава от конвенционалните производствени практики, съществуващи в момента. Конкурентните предимства на модулната кола са нейната автономност, както и лесната и евтина поддръжка.  Конструкцията ще позволи евтини ремонтни дейности, монтаж и демонтаж от неспециализирани лица, както и комбиниране на различни модули, което от своя страна променя приложението на автомобила. Така колата лесно ще може да бъде приспособена за конкретните нужди на потребителя с промяна на един или няколко модула, а не с промяна на цялата конструкция.  Това няма да повлияе негативно на еластичността, мощността както и други показатели в поведението на возилото. Концепциата предлага възможности за дизайн с отворен код и развитието му, електромобила може да бъде адаптиран  за специализиран транспорт в закрити и полузакрити помещения; производствени и обществени предприятия; болници; санаториуми; курортни и туристически селища; пощенски и куриерски цели; летища; гари; метростанции; складове; големи магазини; училища; университети; спортни зали; панаирни палати. Или накратко казано навсякъде където използването на 100% екологично чист транспорт е необходимост за създаване на модерна жизнена и работна среда.

 cola

Ние разработваме и изграждаме високоефективни превозни средства с  модулен дизайн, използващи леки въглеродни композитни материали, задвижвани с литиево-йонни батерии, суперкондензатори, хъб-електрически мотори и водородни горивни клетки. Първият модел ще бъде оптимизиран за локална употреба в регион с обхват от 200 км., със станции за зареждане с електричество и водород в радиус от 50 км. Станциите за зареждане ще създават самостоятелни търговски пазари, постепенно ще има разработване на по-широка национална инфраструктура, както и съпътстващи производства.

 

Първоначалното производство на превозни средства ще бъде в малък мащаб със споделени производствени и финансови средства.
Елетромобилите ще бъдат произвеждани в малки фабрики до 100 коли годишно, а внедряването им в производство създава предпоставки за изграждане на други иновативни съпътстващи производствени направления. Ще се създадат възможности за изграждане производство на химически полимерни протонни мембрани за горивни клетки и електролизьори на вода, производство на химически въглеродни нишки и композити, към които има интерес в световен мащаб. 50 % от световното производство на химически въглеродни нишки е концентрирано в Япония, а САЩ са потребител на 60 % от световната продукця. Изграждането на такива производства чрез самостоятелни фирми или по-широка собственост на Соларлаб има допълнителен потенциал за иновации.

Продължи с Представяне