Кариери

СОЛАРЛАБ ООД е иновативна българска компания, работеща в областта на изследването и изпитването на технически средства, свързани с използването на соларната енергия и електромобилостроенето.

 

СОЛАРЛАБ ООД обявява свободни позиции за две длъжности „Инженер – механично конструиране“ и „Инженер – конструиране електрически системи“.

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Изпълнява технически задачи по проектиране и конструиране на автомобилна техника и автомобилни системи;
 2. Координира и осъществява дейностите по изпитване на системите на електрически автомобил;
 3. Приема, съхранява и изписва стоково-материални ценности;
 4. Съхранява съпътстващата документация и окомплектовки,  материали и стендове и води отчет по приемането и изписването им;
 5. Следи за правилното съхраняване на измервателна апаратура и стендове;
 6. Разработва технологии за изпитания на отделни системи и на електрически автомобил;
 7. Участва в техническото обезпечаване и управление на производството и монтажа на електрически автомобил;
 8. Контролира правилното прилагане и протичане на изпитанията на системите на електрическия автомобил;
 9. Изпълнява и други задачи, възлагани от управителя на фирма, свързани с работата му.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Висше техническо образование;
 2. Познания в областите електротехнически и машиностроителни науки;
 3. Познания в областта на електрическите автомобили;
 4. Трудов стаж по специалността минимум 3 години;
 5. Завършен курс или допълнително образование в областта инженеринга;
 6. Познания и опит в изпитванията на нови продукти.

   СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Добра компютърна грамотност;
 2. Владеенето на английски език е предимство;
 3. Умение за работа в екип;
 4. Комуникативен;
 5. Отговорност; прецизност; аналитично мислене; инициативност; лоялност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

За участие в конкурса кандидатите задължително трябва да подадат следните документи:

 • Професионална автобиография на български език;
 • Копие на Диплома за завършено висше образование в областта на техническите науки;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов и професионален опит;
 • Копия на документи, удостоверяващи допълнителна квалификация; компетентности и умения;

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Пълният комплект документи се подава по елетронната поща на фирмата.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА:

Крайният срок за подаване на документите е 15.11.2019 г.

Важи датата на електронната поща.

След приключване на срока за подаване на документи, процедурата ще премине през следните етапи:

I етап: Оценка по документи – оценка на съответствието между опита и компетентностите на кандидатите спрямо заложените в обявата изисквания;

II етап: Събеседване и окончателен подбор на кандидатите.

Единствено кандидатите, които са одобрени на етап I, ще бъдат поканени на интервю.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Въпроси, свързани с провеждането на процедурата, може да отправяте на Румен Баев на следния електронен адрес:

 

r.baev@abv.bg