За екипа

Румен Василев Баев,

Магистър физик,

Управител,

Има дългогодишен опит от работата си в СУ “Св. Климент Охридски“, ръководител лаборатория и отдел в Българския институт по метрология, водещ експерт в областта „Температура и топлина“ към Българския институт по стандартизация, изпълнителен директор на „Клерк“ АД.

Слави Руменов Баев,

Доктор, инженер,

Инженер софтуерно проектиране,

Опит в разработване, проектиране и моделиране на производствени модули и елементи, изпитване на тестови образци в лабораторни условия, работа с измервателна апаратура, работил като антенен инженер, поддържане на системи за радиовръзка, провеждане на измервания и изследвания в областта на комуникациите, поддържане на апаратура.

Иван Костадинов Миленов,

Доктор, електроинженер,

Инженерелектрическо проектиране,

Професор, декан на факултет по по „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” към ВТУ- гр. София. Председател на „Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България”. Има сериозен опит в разработването на електромобили. Ръководител на редица проекти по НИРД.

Никола Димитров Панчев,

Инженер, спец. Механично уредостроене,

Инженермеханично проектиране,

Инженер с  над 30 години опит.  Удостоен с наградата Иноватор на годината от Федерация на научно-техническите съюзи в България за 2010 година. Управител на „НИК47“ ООД.